Fundacja "DOGONIĆ MARZENIA"

Fundacja "DOGONIĆ MARZENIA"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Świebodzice, dolnośląskie

Celami fundacji są:

Prowadzenie działalności na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w szczególności dzieci i młodzieży oraz działania na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia. Tworzenie warunków do rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych niepełnosprawnością. Promocja profilaktyki schorzeń narządu ruchu. Propagowanie i upowszechnianie nowoczesnych form aktywności, w tym tanecznych i aerobowych, jako formy rehabilitacji. Ochrona i promocja zdrowia, w tym promocja zdrowego stylu życia wynikającego z aktywności ruchowej. Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i dyskryminacji ze względu na upośledzenia psycho - ruchowe. Promocja i organizacja wolontariatu. Działalność charytatywna.

Wpłaty

Ładuję...