Fundacja Dolina Muminków

Fundacja Dolina Muminków

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Fundacja Dolina Muminków z siedzibą w Krakowie powstała w 2022 roku. Z pełną energią i zaangażowaniem wyruszamy w podróż dookoła wszystkich was, ludzi potrzebujących, chorych i wymagających wsparcia. Dołącz do nas bo warto pomagać.

Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom potrzebującym poprzez różnorodne działania np. organizacja zbiórki rzeczowej, zbiórki pieniężnej, pomoc w redagowaniu pism i odwołań do różnych instytucji.

Naszym celem jest także pomoc osobom chorym w tym też pomoc finansowa, promowanie i organizacja wolontariatu, kształtowanie odpowiedniego stosunku wobec osób potrzebujących oraz poszanowanie ich rodzin poprzez spotkania integracyjne oraz wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia np. konkursy mające na celu integrację osób zdrowych z osobami chorymi, organizacje koncertu charytatywnego, który ma ponadwymiarowy zakres przede wszystkim zwiększa świadomość społeczeństwa w zakresie schorzeń i sposobu postrzegania świata innych i pozwala integrować ludzi razem, staramy się pomagać poprzez pozyskiwanie w różny sposób funduszy na rzecz dzieci chorych, w trakcie diagnozy i innych osób potrzebujących.

Warto pomagać, przyłącz się i ty!