Fundacja Ergo Sum

Fundacja Ergo Sum

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Ergo Sum – Sztuka – Rozwój – Terapia – Przekraczanie została ufundowana w maju 2013 roku. 

Głównym celem powstania organizacji miało być stworzenie miejsca dla dorosłych autystów, którzy po zakończeniu edukacji, będą mogli nadal się rozwijać i rehabilitować.

W trakcie powstawania założeń statutu Fundacja – a przede wszystkim osoby ją wspierające – uznały, że posiadają dużo szersze doświadczenia (np. biznesowe, strategiczne, terapeutyczne) umożliwiające wspieranie osób będących w potrzebie. Z tego powodu Fundacja zaangażowała się w następujące główne nurty działalności:

1) wsparcie dorosłych autystów i ich rodzin:

W ramach tego nurtu:

aktywizuje zawodowo 15 dorosłych autystów, poprzez zatrudnianie ich w Klubokawiarni Życie jest fajne w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 68;
  pośredniczy w zatrudnianiu dorosłych autystów w innych miejscach na otwartym rynku pracy;
  prowadzi wydawnictwo poligraficzne LibreSum zatrudniające dorosłych autystów;

wspiera nieodpłatnie w obszarze psychologicznym i prawnym – podopiecznych i ich rodziny - obecnie pod opieką Fundacji jest 23 osób z ZA oraz ich rodziny.

Prowadzi sklep charytatywny niewykluczone.com, w którym sprzedają swoje produkty mamy autystów oraz inne osoby wykluczone. Fundacja za każdym sprzedanym produktem wystawia osobom tym umowę o dzieło – co umożliwia osobom np. możliwość odliczeń w trakcie rozliczania się z rocznego podatku.

W planach – zorganizowanie Ośrodka dla dorosłych autystów,  w którym  będą kontynuować swoja edukacje i rehabilitację dorosłe osoby z zachowaniami autystycznymi

w planach – przygotowany projekt przedsięwzięcia EkoDobro – produkcja zabawek dla osób niepełnosprawnych i zabawek dla zwierząt – z materiałów ekologicznych – produkowanych przez osoby niepełnosprawne.

2) wspieranie ekonomii społecznej:

wspieranie grup inicjatywnych chcących założyć spółdzielnię socjalną:

W ramach współpracy z OWES Siedlce (prowadzony przez FRSO), prezes Fundacji odpowiedzialna była i jest za przeprowadzenie procesu powstawania (w tym szkolenia, tworzenia BP, bieżące zarządzanie, mentoring) 3 spółdzielni socjalnych (klubdobryklimat.pl, alewioska.pl, relaksownia.com). W obecnej chwili trwają prace nad powołaniem kolejnych dwóch spółdzielni.

W ramach współpracy z FISE – zostało przeprowadzone w Warszawie szkolenie z zakresu marketingu w ramach OWES Warszawa dla grup inicjatywnych

Fundacja prowadzi pilotaż programu Ambasadorzy Przedsiębiorczości Społecznej (ambasadorzyps.pl) mający na celu opracowanie i przygotowanie do wdrożenia programu kanału komunikacji marketingowej dla liderów przedsiębiorczości społecznej z wykorzystaniem mechanizmu poleceń.

Program współtworzą liderzy opinii z różnych środowisk biznesowych - Ambasadorzy PS. Za ich pośrednictwem chcemy dotrzeć do potencjalnych klientów - zarówno indywidualnych, jak i firmowych - z informacją, że przedsiębiorstwa społeczne oferują produkty i usługi na wysokim poziomie, a kupowanie u nich pomaga realizować konkretne cele społeczne.

Szkolenia - Organizujemy szkolenia otwarte i zamknięte, ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych chcących założyć własna działalność gospodarczą, właściciele małych firm, z sektora prywatnego jak i sektora przedsiębiorstw pozarządowych i ich pracownicy. Zakresu systemów zarządzania oraz innych specjalistycznych dziedzin życia gospodarczego.

Program inkubacyjny – czyli cykl spotkań konsultacyjno-warsztatowych, z elementami pracy własnej pomiędzy spotkaniami, których celem jest przygotowanie strategii marketingowej lub biznesplanu (w zależności od aktualnej sytuacji projektu lub organizacji). Praca przy wykorzystaniu elementów metodyki design thinking.

Program skierowany jest do osób, które mają pomysł na biznes społeczny (ale nie tylko), ale nie posiadają jeszcze swojej firmy (grupa inicjatywna) oraz dla organizacji sektora przedsiębiorstw pozarządowych, które planują uruchomienie lub rozszerzenie działalności gospodarczej, lub ubiegają się o dofinansowanie własnej działalności (np. kredyt, środki unijne etc.).

Warsztaty strategiczne „Czy przedsiębiorczość społeczna pasuje mojej organizacji?”

Czy mogę zmieniać świat, a jednocześnie utrzymać się podejmując działalność ekonomiczną?

Autorski model opracowany na podstawie praktycznych doświadczeń z biznesu i organizacji pozarządowych, w tym przedsiębiorstw społecznych.

Skierowany do osób i organizacji prowadzących działalność społeczną lub grupy inicjatywnej chcącej realizować działalność w ramach ekonomii społecznej.

3) realizacja innych projektów – informatyka – marketing – sprzedaż:

konsultacje marketingowo - sprzedażowe indywidualne dla osób i instytucji pozarządowych oraz naukowych
  projekty informatyczne (Internet, aplikacje mobilne) dla osób i instytucji pozarządowych oraz naukowych.