Fundacja Krakowskie Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera

Fundacja Krakowskie Hospicjum dla Dzieci imienia  księdza Józefa Tischnera
3 Stałych Pomagaczy
Pawel Kulka
20 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

W ramach działalności naszego Hospicjum pomagamy rodzinom na bardzo wielu płaszczyznach. Oprócz tej podstawowej, podyktowanej stanem chorego dziecka opieki: medycznej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i psychologicznej, pod swoje skrzydła bierzemy całą rodzinę naszego podopiecznego. Finansujemy wyjazdy wakacyjne i zimowe, coroczne wspólne pobyty w Łopusznej, uroczystości związane ze Świętami Bożego Narodzenia, Mikołajki, koncerty. Finansujemy stypendia przyznawane zdrowym dzieciom – rodzeństwu dziecka będącego pod opieką Hospicjum. Organizujemy grupy wsparcia dla rodziców i rodzeństwa, które ułatwiają akceptację i adaptację do trudnej sytuacji, w której znajduje się przecież cała rodzina oraz pomoc i grupy wsparcia dla rodzin po stracie. Świadczymy pomoc materialną  dla podopiecznych Fundacji – refundacja leków, sprzętu medycznego, zapomogi finansowe czy organizacja niezbędnego remontu i inne. Nasze Hospicjum prowadzi również opiekę perinatalną nad rodziną spodziewającą się narodzin nieuleczalnie chorego dziecka. Rodzice, którzy podejmują decyzję o urodzeniu nieuleczalnie chorego dziecka, otrzymują wszechstronną pomoc i wsparcie ze strony naszego hospicjum, zarówno na etapie ciąży, jak i po przyjściu dziecka na świat, a także po jego odejściu.

3 Stałych Pomagaczy
Pawel Kulka
20 zł miesięcznie