Fundacja Hospicyjna

Fundacja Hospicyjna

Reprezentant Fundacja Hospicyjna

E-mail fundacja@hospicja.pl

Telefon 58 345 90 60

Lokalizacja Gdańsk, pomorskie

Fundacja Hospicyjna wspomaga ponad 100 hospicjów w Polsce. Pracownicy i wolontariusze tych placówek każdego dnia starają się, by ich pacjenci umierali bez bólu i w otoczeniu przyjaznych ludzi. Opieka hospicyjna jest dla pacjentów bezpłatna, a kontrakty podpisywane z Narodowym Funduszem Zdrowia zaspokajają zwykle jedynie część potrzeb poszczególnych placówek.
 
Fundacja Hospicyjna pomaga więc hospicjom:

przekazując sprzęt medyczny i materiały opatrunkowe
  wspierając poprzez Fundusz Dzieci Osieroconych najbardziej potrzebujące dzieci, które straciły swoich bliskich  organizując szkolenia dla pracowników i wolontariuszy (
  propagując ideę wolontariatu hospicyjnego wśród młodzieży i dorosłych, także wśród grup wykluczonych społecznie, jak np. więźniowie
  edukując społeczeństwo na temat misji opieki paliatywnej i potrzeb hospicjów

Misja

Celem Fundacji Hospicyjnej jest prowadzenie działalności charytatywnej, edukacyjno–szkoleniowej i marketingowej związanej z pozyskiwaniem środków na opiekę hospicyjną i szkolenie pracowników służby zdrowia, wolontariuszy oraz pacjentów i ich rodzin.

Fundacja wspiera działania Krajowego Duszpasterza Hospicjów przy Konferencji Episkopatu Polski, mające na celu integrację i promocję działań hospicyjnych na terenie całego kraju i poza jego granicami.

Edukacja społeczna poprzez ogólnopolskie kampanie i inne działania medialne. Wymiana informacji i forum wymiany doświadczeń dla ośrodków hospicyjnych i społeczeństwa poprzez portal www.hospicja.pl i dwumiesięcznik „Hospicjum to też Życie”. Działalność wydawnicza i edukacyjna w ramach „Biblioteki Fundacji Hospicyjnej”. Wsparcie merytoryczne i finansowe ośrodków hospicyjnych gotowych do współpracy – szkolenia, utworzenie specjalnych funduszy grantowych. Troska o ideały ruchu hospicyjnego poprzez formację intelektualną i duchową pracowników i wolontariuszy hospicyjnych. Ogólnopolska Kampania Społeczna „Hospicjum to też życie”

Wsparli

20 zł

Karol Ęcki

10 zł

voycis

10 zł

voycis

100 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

voycis

400 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Ukryj tę wiadomość