Fundacja Hospicyjna

Fundacja Hospicyjna
1 Stały Pomagacz
Michał
5 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Reprezentant Fundacja Hospicyjna

E-mail fundacja@hospicja.pl

Telefon 58 345 90 60

Lokalizacja Gdańsk, pomorskie

Fundacja Hospicyjna wspomaga ponad 100 hospicjów w Polsce. Pracownicy i wolontariusze tych placówek każdego dnia starają się, by ich pacjenci umierali bez bólu i w otoczeniu przyjaznych ludzi. Opieka hospicyjna jest dla pacjentów bezpłatna, a kontrakty podpisywane z Narodowym Funduszem Zdrowia zaspokajają zwykle jedynie część potrzeb poszczególnych placówek.
 
Fundacja Hospicyjna pomaga więc hospicjom:

przekazując sprzęt medyczny i materiały opatrunkowe
  wspierając poprzez Fundusz Dzieci Osieroconych najbardziej potrzebujące dzieci, które straciły swoich bliskich  organizując szkolenia dla pracowników i wolontariuszy (
  propagując ideę wolontariatu hospicyjnego wśród młodzieży i dorosłych, także wśród grup wykluczonych społecznie, jak np. więźniowie
  edukując społeczeństwo na temat misji opieki paliatywnej i potrzeb hospicjów

Misja

Celem Fundacji Hospicyjnej jest prowadzenie działalności charytatywnej, edukacyjno–szkoleniowej i marketingowej związanej z pozyskiwaniem środków na opiekę hospicyjną i szkolenie pracowników służby zdrowia, wolontariuszy oraz pacjentów i ich rodzin.

Fundacja wspiera działania Krajowego Duszpasterza Hospicjów przy Konferencji Episkopatu Polski, mające na celu integrację i promocję działań hospicyjnych na terenie całego kraju i poza jego granicami.

Edukacja społeczna poprzez ogólnopolskie kampanie i inne działania medialne. Wymiana informacji i forum wymiany doświadczeń dla ośrodków hospicyjnych i społeczeństwa poprzez portal www.hospicja.pl i dwumiesięcznik „Hospicjum to też Życie”. Działalność wydawnicza i edukacyjna w ramach „Biblioteki Fundacji Hospicyjnej”. Wsparcie merytoryczne i finansowe ośrodków hospicyjnych gotowych do współpracy – szkolenia, utworzenie specjalnych funduszy grantowych. Troska o ideały ruchu hospicyjnego poprzez formację intelektualną i duchową pracowników i wolontariuszy hospicyjnych. Ogólnopolska Kampania Społeczna „Hospicjum to też życie”

Wsparli

5 zł

Michał

20 zł

Karol Ęcki

10 zł

voycis

10 zł

voycis

100 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

voycis

Pokaż więcej

1 Stały Pomagacz
Michał
5 zł miesięcznie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Ukryj tę wiadomość