Fundacja Osobom Niepełnosprawnym ALE Jestem

Fundacja Osobom Niepełnosprawnym ALE Jestem

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Łaskarzew, mazowieckie

Działamy na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych, szczególnie tych z niepełnych rodzin, osób samotnych starając się zapewnić im godne warunki bytowe i wsparcie w leczeniu lub rehabilitacji.


Pomagamy tym, którzy znajdują się w różnego rodzaju trudnych sytuacjach, często beznadziejnych, i chcemy dać im właśnie nadzieję, wsparcie, otoczyć opieką. Chcemy dać cząstkę siebie właśnie tym, którzy już przestali wierzyć w drugiego człowieka.
 

Misją Fundacji jest więc niesienie pomocy ciężko chorym, samotnym, niepełnosprawnym i opuszczonym osobom, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych i socjalno - bytowych.


Pomagamy materialnie i rzeczowo. Wspieramy leczenie, rehabilitację i zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla naszych podopiecznych w całym kraju.