Fundacja Ocalenie

Fundacja Ocalenie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warsaw, mazowieckie

Fundacja Ocalenie działa od 2000 roku. Pomagamy cudzoziemkom i cudzoziemcom budować nowe życie w Polsce: 

- wspieramy w kontaktach z urzędami, szkołą, pracodawcą, służbą zdrowia,
- udzielamy pomocy prawnej,
- pomagamy znaleźć pokój lub mieszkanie, 
- prowadzimy doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, 
- prowadzimy psychoterapię dla dorosłych i dzieci,
- uczymy języka polskiego,
-pomagamy dzieciom w nauce, organizujemy dodatkowe zajęcia edukacyjne,
- prowadzimy świetlice i punkty edukacyjne dla dzieci,
-udzielamy pomocy rzeczowej,
- w sytuacjach kryzysowych udzielamy pomocy humanitarnej.