Fundacja Pomocy Dzieciom

Fundacja Pomocy Dzieciom

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Żywiec, śląskie

Organizujemy codzienną, systematyczną i kompleksową rehabilitację oraz leczenie dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

Prowadzimy Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne dla Dzieci, w którym organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci, od 0 do 7 lat, obejmujące wykrywanie zaburzeń rozwoju przez lekarzy specjalistów oraz kompleksową terapię rehabilitacyjną, logopedyczną, psychologiczną i edukacyjną.

Prowadzimy Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla dzieci powyżej 7 roku życia, gdzie, w czasie kilkugodzinnego pobytu, dzieci codziennie uczestniczą w kompleksowej rehabilitacji i terapii prowadzonej przez rehabilitantów, psychologów i logopedów oraz w zajęciach edukacyjnych, poprzez które realizują obowiązek szkolny.

Łącznie z naszej codziennej terapii korzysta 450 dzieci tygodniowo.

Organizujemy zajęcia, koncerty i imprezy integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych i ich sprawnych rówieśników. Zajęcia, prowadzone przez arteterapeutów i pedagogów, obejmują m.in. zajęcia plastyczne, rekreacyjno sportowe, muzyczno-ruchowe, wspólne wycieczki .

Organizujemy także szkolenia, warsztaty, wykłady i poradnictwo dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz specjalistów i terapeutów pracujących z dziećmi specjalnej troski.

Umożliwiamy dowóz dzieci niepełnosprawnych do miejsc rehabilitacji i edukacji. .

Oganizujemy również i wspieramy akcje charytatywne w krajach Afryki, w Iraku i na Ukrainie.