Fundacja Prosto z Serca

Fundacja Prosto z Serca

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gdynia, pomorskie

Misja Fundacji Prosto z Serca

"Pragniemy pomagać osobom z niepełnosprawnościami w zakresie rehabilitacji i integracji społecznej. Chcemy wspierać, motywować do działania, do pracy nad samym sobą i walki z przeciwnościami losu".

Fundacja Prosto z Serca została powołana przez Mariusza Rozborskiego, obecnego Prezesa Fundacji, który sam jest osobą niepełnosprawną, ale mimo wielu przeciwności i trudności ukończył studia na kierunku pedagogiki i aktualnie jest osobą samodzielną.

Życiowe doświadczenie i świadomość ograniczeń, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami, spowodowały, iż zrodził się pomysł rozpoczęcia ważnego projektu, jakim jest powołanie Fundacji Prosto z Serca w celu niesienia pomocy i udzielania wsparcia innym osobom niepełnosprawnym.

Fundacja skupia swoje działania głównie na organizowaniu rehabilitacji, pomocy psychologicznej, warsztatów informacyjno-motywacyjnych oraz spotkań integracyjnych stacjonarnych i wyjazdowych dla podopiecznych Fundacji i ich opiekunów.

Planujemy utworzenie placówki terapeutyczno-integracyjno-rehabilitacyjnej, która byłaby miejscem spotkań i wsparcia dla podopiecznych Fundacji oraz ich rodzin.

Zebrane pieniądze przekazane będą na działalność statutową Fundacji. 

Fundacja Prosto z Serca jest nową organizacją, która rozwija swoją działalność pomocową. 

     Prosimy o wsparcie finansowe dla naszych działań.

                           Liczy się każda złotówka.