Fundacja Wsparcia Ratownictwa RK

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Wsparcia Ratownictwa RK jest organizacją pożytku publicznego i prowadzi działania głównie w obszarze ratownictwa i ochrona ludności.
Podstawowym celem istnienia Fundacji jest podnoszenie poziomu ratownictwa medycznego w Polsce.
Cel ten Fundacja stara się osiągać poprzez dwa podstawowe filary działalności:

1) działalność szkoleniową - Fundacja Wsparcia Ratownictwa RK szkoli w zakresie: pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. Posiada zgodę Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie szkoleń KPP i rokrocznie nadaje tytuły ratownika absolwentom kursów. Aktywnie prowadzone są zaawansowane zajęcia medyczne dla: studentów kierunków medycznych, pielęgniarek  ratowników medycznych i lekarzy.
W ostatnim czasie prowadzone są liczne szkolenia z POCUS (point-of-care ultrasonography), drożności dróg oddechowych czy też wkłuć doszpikowych.

2) działalność ratowniczą - Fundacja Wsparcia Ratownictwa RK utworzyła Grupę Wsparcia Medycznego, która jest jednostką współpracującą z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (jest odpowiedni wpis w rejestrze Wojewody Mazowieckiego). Grupa ta jest gotowa do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, między innymi aktywowana była w czasach epidemii COVID-19. Ratownicy Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK dyżurowali w namiotach pre-triage przed szpitalami, ale również jeździli karetką do osób poszkodowanych, do których nie mogło dojechać Państwowe Ratownictwo Medyczne.

3) działalność wspierająca - równolegle w Fundacji prowadzone są działania wspierające podstawowe funkcje Fundacji, między innymi istnieje powołana przez Fundację grupa Biegamy po Schodach oraz organizowany jest Marriott Everest Run - 24h bieg po schodach typu ultra. Dochód z takiego wydarzenia przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.