Fundacja im. M. Sternickiego

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Józefosław, mazowieckie

Fundacja im. Michała Sternickiego nosi imię patrona o wielkim sercu, społecznika zaangażowanego w pomaganie dzieciom, który odszedł przedwcześnie z powodu infekcji COVID-19 o ciężkim i szybkim przebiegu.

Podstawowym celem statutowym Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom w Polsce, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu wskutek utraty rodzica lub opiekuna w wyniku pandemii koronawirusa. Finansowe wsparcie kierujemy w szczególności na zabezpieczenie potrzeb bytowych oraz w zakresie opieki medycznej oraz edukacji potrzebujących dzieci.