Osierocone przez COVID-19

FUNDACJA IM. M. STERNICKIEGO

Osierocone przez COVID-19

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0230839
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz
Cel zbiórki:

Zbiórka na zapewnienie dzieciom z Polski, osieroconym przez COVID-19, wsparcia w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej oraz podstawowych potrzeb bytowych.

Zgłaszający zbiórkę: Fundacja im. M. Sternickiego
FUNDACJA IM. M. STERNICKIEGO
Rozpoczęcie: 2 Listopada 2022

Opis zbiórki

Pandemia COVID-19 zebrała dotąd okrutne żniwo ponad 6,5 miliona ofiar śmiertelnych na świecie według najnowszych danych WHO. Dla Polski WHO podaje liczbę ponad 117 tysięcy ofiar, która przez kontrowersje w sposobie raportowania nadmiarowych zgonów uchodzi wśród ekspertów za znacznie zaniżoną. Waszyngtoński Institute for Health Metrics and Evaluation, uznana organizacja specjalizująca się w analizie statystycznej pandemii, przewiduje dla Polski niemal 228 tysięcy zgonów faktycznych mających bezpośredni związek z SARS-CoV-2 przy 118 tysięcy zgonów zaraportowanych.

Bezpośrednie śmiertelne ofiary są najtragiczniejszym, ale niejedynym skutkiem pandemii. Olbrzymim i słabo zbadanym wtórnym skutkiem pandemii jest rzesza dzieci częściowo lub w całości osieroconych lub pozbawionych opieki przez wirusa SARS-CoV-2. Oprócz traumy i związanych z nią zaburzeń psychicznych, dzieci narażone są często na skutki ubóstwa, przemocy, wykorzystywania seksualnego oraz zaniedbań wychowawczych.

W Polsce nie publikowano dotąd danych statystycznych, ani nie informowano na temat jakichkolwiek badań tego zjawiska. Na łamach The Lancet Child & Adolescent Health międzynarodowa grupa naukowców opublikowała w lutym 2022 r. zaktualizowane wyniki modelowania statystycznego dla 21 państw i dzieci poniżej 18. roku życia, które utraciły przynajmniej jednego opiekuna. Do września 2022 r. zidentyfikowano aż 6,76 mln dzieci osieroconych przez COVID-19 na świecie i ponad 122 tysięcy w Polsce, jednak wyłącznie na podstawie zaraportowanych do WHO zgonów. Jednak jeśli za podstawę przyjąć urealnioną liczbę zgonów spowodowanych przez SARS-CoV-2 w naszym kraju, liczba takich dzieci znacznie przekracza 200 tysięcy. Grozi im utrata szans na godne życie, edukację i rozwój. Żadne dziecko na to nie zasługuje!

FUNDACJA IM. M. STERNICKIEGO

Fundacja im. Michała Sternickiego nosi imię patrona o wielkim sercu – społecznika, męża i ojca – zaangażowanego w pomaganie dzieciom, który odszedł przedwcześnie z powodu infekcji COVID-19 o ciężkim i szybkim przebiegu. Zgromadzone przez Fundację środki kierujemy na finansowe wsparcie związane w szczególności z zabezpieczeniem potrzeb bytowych oraz w zakresie opieki medycznej oraz edukacji. To nasz podstawowy cel statutowy.

FUNDACJA IM. M. STERNICKIEGO

Wesprzyj Fundację im. Michała Sternickiego i pomóż dzieciom i młodzieży osieroconym przez COVID-19 poskładać życie i odzyskać szanse na godziwy byt! 

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0230839
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz

Obserwuj ważne zbiórki