Fundacja Sue Ryder

Fundacja Sue Ryder

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Główne cele Fundacji

Fundacja Sue Ryder koncentruje swoją działalność wokół szeroko rozumianych osób zależnych, czyli starszych, niepełnosprawnych, chorych, wykluczonych. Organizacja podejmuje akcje w całym kraju, ale głównym obszarem jej aktywności jest Warszawa. Działania realizowane są zarówno w formule stałej (np. współpraca z Domami Sue Ryder, prowadzenie sklepów charytatywnych), jak i projektowej (jak choćby stypendia dla młodzieży w Gimnazjum im. Sue Ryder w Woli Batorskiej czy rehabilitacja Powstańców Warszawskich). Podstawowe cele Fundacji to:
- opieka nad 15 Domami Sue Ryder w zakresie wyposażenia, leków i remontów (często niezbędnych) - miejsca te powstały w Polsce z inicjatywy założycielki i otaczają troską osoby starsze, chore oraz niepełnosprawne,
- rozwijanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, wolontariatu oraz szkoleń z zakresu opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi,
- zapewnianie wsparcia i udzielanie darowizn oraz specjalistycznego sprzętu osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i ubogim,
- zwiększanie zainteresowania i świadomości władz państwowych, samorządowych i społeczeństwa sytuacją ludzi starszych,
- aktywizacja seniorów pod kątem społecznym, kulturalnym i edukacyjnym,
- prowadzenie sklepów charytatywnych (5 w Warszawie), w których odzież, artykuły gospodarstwa domowego czy książki oferowane są w dużo niższych cenach, a więc są szerzej dostępne dla mniej zamożnych osób.

W ostatnich latach Fundacja zorganizowała, sfinansowała lub współsfinansowała m.in.:

- rehabilitację Powstańców Warszawskich we współpracy z Domem Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22 w Warszawie,
- akcję „Giving Wall” – razem z centrum handlowym Plac Unii, dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie,
- zakup sprzętu medycznego dla domu opieki Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krakowie,
- zbiórkę finansową (30 tys. zł) na rzecz domu opieki Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krakowie,
- zakup środków ochrony indywidualnej przeciw COVID-19 dla 10 domów pomocy społecznej (100 tys. zł),
- rozbudowę Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD w Helenowie,
- remont dachu Pawilonu w DPS Psary,
- budowę Kliniki Rehabilitacji im. Sue Ryder w Familijnym Centrum Medycznym w Białymstoku,
- wyposażenie specjalistycznego samochodu dla dzieci hospicjum domowego w Bydgoszczy,
- remont przedszkola oraz zakup samochodu dla Domu Samotnej Matki w Białej koło Płocka,
- rozbudowę Domu Sue Ryder w Pierzchnicy,
- realizację dwóch programów rehabilitacyjnych dzieci w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy.

Obecnie Fundacja skupia swoje działania na:

- pomocy humanitarnej dla ukrainskich uchodźców w Polsce,

- rozwijaniu sieci sklepów charytatywnych (obecnie sześć w Warszawie, jeden w Szczecinie),

- organizacji Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Trzynastka przy ul. Bagatela 13 w Warszawie,

- uruchomieniu programu edukacyjno-wolontaryjnego Joshua dla szkół podstawowych i średnich,

- rozwijaniu programów CSR dla firm,

- budowie kapitału żelaznego dla stabilnego działania.

Ładuję...

155 zł

EVART

3 darowizny na tę organizację, ostatnia