Fundacja TV Puls Pod Dębem

Fundacja TV Puls Pod Dębem

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Misją Fundacji TV Puls „Pod Dębem” jest poprawa jakości życia Seniorów (osób 65+). 

Naszym głównym celem jest wspieranie mieszkańców domów pomocy społecznej, domów seniora oraz placówek opiekuńczych i medycznych. Organizujemy różnorodne formy pomocy, jak zakupy sprzętu medycznego, leków, wsparcie w modernizacji placówek, zapewniamy też środki niezbędne do opieki nad Seniorami. Jednym z najważniejszych obszarów działalności Fundacji, oprócz dostarczania wsparcia materialnego, jest budowanie i pielęgnowanie relacji międzypokoleniowych, edukacja i inspirowanie do aktywnego życia.

Odpowiedzialne działania na rzecz poprawy jakości życia muszą mieć charakter stały i kompleksowy.

Swoją działalnością wspieramy osoby starsze, które borykają się z ogromną ilością problemów, a często pozostają sami, bez pomocy bliskich. 

"Pod Dębem" znajdziesz pomoc, zrozumienie i godność.