HCPT Polska

HCPT Polska

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

HCPT Polska jest częścią 60-letniej rzymskokatolickiej fundacji HCPT z siedzibą w Rugby w Wielkiej Brytanii. Założycielem fundacji jest brat Michael Strode – mnich z zakonu cystersów – który zabrał pierwszą grupę na pielgrzymkę do Lourdes w 1956 roku. Jego zamysłem od samego początku było, by grupa była traktowana jak zwykli pielgrzymi - chciał, by uczestnicy zamiast w szpitalach przebywali w hotelach.  Od tego czasu każdego roku HCPT organizuje tygodniowy wyjazd do Lourdes na Święta Wielkanocne dla ok. 2000 niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, a także pochodzących z rozbitych rodzin dzieci z Wielkiej Brytanii, Słowacji, USA i Polski. Wyjazdy odbywają się w niewielkich grupach, w których dzieciom towarzyszą doświadczeni wolontariusze, lekarze, pielęgniarki oraz księża. Wolontariusze mają za zadanie nie tylko pomagać w przemieszczaniu się, ale również umożliwić dzieciom pełne uczestnictwo
w przewidzianych dla nich atrakcjach. Grupom przewodniczą liderzy, którymi są przeważnie byli wolontariusze z dużym doświadczeniem w organizowaniu  pielgrzymek.  HCPT posiada swoje własne centrum medyczne w Lourdes, które blisko współpracuje z miejscowymi służbami medycznymi. Hotele, w których zatrzymują się pielgrzymi są szczególnie sprawdzane pod kątem wymogów osób niepełnosprawnych. HCPT uważa, że przygotowanie jest kluczem do dobrego wypoczynku. Z tego powodu organizowane są spotkania dzieci, wolontariuszy i rodzin w celu lepszego poznania siebie nawzajem.


W ciągu całego roku organizowane są liczne akcje, które mają na celu zebranie sumy pieniędzy niezbędnej do opłacenia kosztów pielgrzymki dla dzieci. Wolontariusze co do zasady pokrywają koszty swojej podróży.

HCPT Polska ma swoją siedzibę w Krakowie. W 2014 roku, HCPT Polska po raz pierwszy zorganizowała pielgrzymkę do Lourdes na południu Francji dla trojga niepełnosprawnych dzieci mieszkających w Domu Pomocy Społecznej "Łanowa" w Krakowie. Obecnie szansę wyjazdu mają również podopieczni Stoważyszenia Tęcza zrzeszającego dzieci z Zespołem Downa i ich rodziców, a także pacjenci oddziału onkologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie- Prokocimiu.

Głównymi celami statutowymi Fundacji są:

A) POMOC SPOŁECZNA,

B) DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA,

C) DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,

D) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU,

E) DZIAŁANIA W ZAKRESIE TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,

F) ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECIOM I MŁODZIEŻY,

G) SZERZENIE NAUKI JEZUSA CHRYSTUSA.