Instytut Aktywizacji Regionów

Instytut Aktywizacji Regionów

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gdynia, pomorskie

Fundacja realizował/realizuje kilkadziesiąt zadań publicznych, posiadając doświadczenie w pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego i przy współpracy z administracją publiczną - aktualna lista podmiotów publicznych, z którymi współpracuje wnioskodawca, dostępna jest na stronie www.iar.org.pl w zakładce: realizowane projekty. Ponadto Fundacja inicjuje i wspiera doraźne projekty i akcje o charakterze charytatywnym i edukacyjnym.