Fundacja Jedyna Taka

Fundacja Jedyna Taka

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Ciechocinek, kujawsko-pomorskie

Osoby niepełnosprawne najczęściej przedstawia się jako bezbronne i biedne istoty, które oczekują wyłącznie wsparcia i pomocy. Zapomina się o tym, że to przede wszystkim ludzie – którzy mają takie same prawa, potrzeby i marzenia. Tworzy się bariery mentalne i dzieli: na tych sprawnych i tych poszkodowanych przez los, zamiast wyrównywać szanse.

Fundacja Jedyna Taka powstała z myślą o integracji społecznej, zmianie wizerunku osób z niepełnosprawnością, w tym w szczególności kobiet. Chcemy pokazać piękno, zaradność, kreatywność oraz radość jaką czerpią z macierzyństwa niepełnosprawne kobiety. Chcemy walczyć ze stereotypem „biednego niepełnosprawnego” i pokazywać, że każdy może żyć normalnie! Naszym celem jest przypominanie niepełnosprawnym kobietom o tym, że... są kobietami. O ich prawie do szczęścia i miłości. Próbujemy odbudowywać świadomość swojej kobiecości i seksualności w paniach, które przez chorobę straciły pewność siebie. Pragniemy tłumaczyć rodzicom, że choroba dziecka nie oznacza specjalnego traktowania. Poprzez akcje charytatywne (jak np. Świąteczna Akcja PACZKA DLA DZIECIACZKA) udowadniamy też, że niepełnosprawność nie zwalnia nas z pomagania innym, bardziej potrzebującym: samotnym czy ubogim, dzieciom czy starszym. Pokazujemy, że można żyć normalnie!

Celami statutowym Fundacji jest:

Promowanie osób z niepełnosprawnością oraz zmiana wizerunku osób niepełnosprawnych w tym w szczególności kobiet na szczeblu lokalnym, krajowym, międzynarodowym;

Aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością;

Działalność naukowa, kulturalna, informacyjna, sportowa, oświatowa oraz edukacyjna realizowana na rzecz podnoszenia kwalifikacji obywateli Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;

Promowanie i wspieranie działalności rekreacyjno-sportowej obywateli Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację wyborów Miss Polski na wózku, projekt Jedyna Taka Mama (skierowany do kobiet dla których macierzyństwo jest ważne – sprawnych i niepełnosprawnych), agencję modelek i modeli Butterfly Agency Models, warsztaty wizażu dla kobiet, szkolenia z technik przesiadania do auta, szkolenia dla wolontariuszy, metamorfozy i sesje zdjęciowe kobiet na wózkach, akcję Paczka dla Dzieciaczka oraz wiele innych...

Razem zmieniajmy wizerunek osób z niepełnosprawnością!