Koper Pomaga

Koper Pomaga

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Łódź, łódzkie

Fundacja Koper Pomaga - Copernicus Group powstała w maju 2022 roku. Wcześniej grupa ją tworząca działała w sposób nieformalny, pod nazwą Koper Pomaga. Grupa utworzyła się po 24 lutego 2022 w związku z wojną w Ukrainie. Od samego początku działa wielotorowo, zapewniając uchodźcom, którzy przyjechali do Łodzi, kompleksową pomoc oraz organizując transporty humanitarne do Ukrainy. Fundacja działa na kilku głównych obszarach:
1. Opieka medyczna
- Edukacja dotycząca polskiego systemu opieki zdrowotnej.
- Zapewnienie uchodźcom, będącym pod opieką Fundacji, kompleksowej opieki medycznej i dentystycznej.
- Akcja Zaszczep Brzdąca – edukacja ukraińskich rodziców w temacie szczepień, zarówno tych podstawowych, jak i tych na Covid-19.
- Ewakuacja ukraińskich dzieci wymagających dializoterapii (wraz z rodzinami) do wybranych szpitali na terenie całej Polski (we współpracy z polskimi stacjami dializ).
- Ewakuacja weteranów wojennych wymagających dalszej hospitalizacji i rehabilitacji.
2. Edukacja
- Organizacja kursów języka polskiego dla uchodźców. Łącznie otwarto dotychczas 15 kursów, z których skorzystało ponad 200 osób. W ramach części kursów dostępne były sale zabaw dla dzieci, dzięki którym mamy lub babcie mogły skupić się na nauce, a dzieci pobawić się i poznać nowych kolegów i koleżanki.
- Nawiązywanie współpracy z przedszkolami i szkołami gotowymi przyjąć uczniów z Ukrainy. Przygotowanie wyprawek szkolnych dla dzieci, obejmujących wszelkie niezbędne materiały i przybory, w tym komputery.
- Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci, którego efektem była wystawa "100 dni wojny", zorganizowana przez kijowskie Muzeum Historii Ukrainy podczas Drugiej Wojny Światowej.
- Sprowadzenie ukraińskich książek do Biblioteki Miejskiej na ul. Gdańskiej.
3. Pomoc rzeczowa i lokalowa
- Szukanie i organizowanie bezpiecznego zakwaterowania dla uchodźców przybywających do Polski; wyposażanie domów i mieszkań przekazywanych uchodźcom we wszelkie rzeczy potrzebne na start, w tym meble, jedzenie, środki czystości, pościel i ubrania.
- Akcja Polskie Dziewczyny Dziewczynom z Ukrainy – zbiórka bielizny dla kobiet i dziewczyn.
4. Wsparcie specjalistyczne
- Wsparcie aktywizacji zawodowej cudzoziemców - pomoc w przygotowaniu profesjonalnego CV i poszukiwaniu pracy. Dzięki działaniom Fundacji pracę znalazło już kilkanaście osób
- Kompleksowa pomoc prawna w zakresie legalizacji pobytu.
- Pomoc w uzyskiwaniu pomocy socjalnej: 300+, 500+, UNHCR.
5. Integracja
- Organizacja spotkań i wyjazdów integracyjnych, nastawionych na redukcję stresu i budowanie silnej, długotrwałej wspólnoty międzynarodowej.
- Informowanie o działaniach integracyjnych prowadzonych przez inne organizacje.
6. Transport
- Organizacja konwojów humanitarnych, ewakuujących najbardziej potrzebujących (głównie kobiety, dzieci i seniorów, a także osoby z niepełnosprawnościami) z dworca kolejowego Lwów Główny do punktów recepcyjnych dla uchodźców w Polsce.
- Ewakuacja dzieci z ukraińskich domów dziecka oraz dzieci z niepełnosprawnościami do miejsc zakwaterowania na terenie całej Unii Europejskiej.
- Ścisła współpraca z punktami recepcyjnymi dla uchodźców, mieszczącymi się wzdłuż polsko-ukraińskiej granicy. Dostarczanie niezbędnych produktów: od wody butelkowanej po pieluchy i żele pod prysznic.
- Transport humanitarny wgłąb Ukrainy - dostarczanie produktów spożywczych i higienicznych do centralnej i wschodniej Ukrainy.
7. Promocja wolontariatu
Działania Fundacji oparte są na wolontariacie. Na początku działania wolontariusze rekrutowani byli przede wszystkim, spośród członków grupy Koper Pomaga, zrzeszającej absolwentów i przyjaciół I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Teraz wolontariuszami są także Ukraińcy i Ukrainki, którzy korzystali z pomocy Fundacji lub związali się z nią w inny sposób.