Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej

Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kórnik, wielkopolskie

Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej działa od 1990 roku na terenie miasta i gminy Kórnik.
Pomagamy osobom w trudnej sytuacji życiowej, wspierając materialnie i rzeczowo rodziny wielodzietne i niepełne. Pomagamy w zbiórkach funduszy na leczenie i rehabilitację. Współfinansujemy zakup sprzętu dla osób  niepełnosprawnych oraz opłacamy im zajęcia usprawniające.
Dla dzieci i młodzieży szkolnej organizujemy wypoczynek letni AKCJĘ LATO, Spotkania Gwiazdkowe oraz fundujemy stypendia. Osoby starsze i obłożnie chore są odwiedzane przez naszych wolontariuszy w domach. Od roku 2005 Organizujemy coroczne  Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  w Kórniku. Posiadamy status OPP w związku z tym prosimy o wpłaty 1,5% podatku od osób fizycznych. Pieniądze te  w całości przeznaczone są na leczenie podopiecznych KTPS.