Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego LEONARDO

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego LEONARDO

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Pomagamy osobom społecznie wykluczonym i marginalizowanym. Pragniemy, aby aktywnie funkcjonowały one w społeczeństwie opartym na zasadach wzajemnego poszanowania.  
 
Przeciwdziałamy bezrobociu. Organizujemy szkolenia zawodowe pomagające wejść na rynek pracy osobom niewykwalifikowanym i niepełnosprawnym.
 
Prowadzimy szereg różnorodnych działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych. W czasie naszych Warsztatów Terapii Zajęciowej podopieczni nabywają umiejętności zawodowe oraz społeczne.
 
Organizujemy akcje edukacyjne budujące świadomość społeczną na temat sytuacji osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzależnionych oraz dotkniętych problemami społecznymi.
 
Popieramy wszelkie rodzaje aktywności zmierzające do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
 

Współpracujemy z administracją państwową oraz pozostałymi osobami prawnymi i fizycznymi, które wyrażają chęć wspólnej realizacji  naszych celów.