Fundacja Mamy Serce

Fundacja Mamy Serce

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Łódź, łódzkie

Fundacja Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii Wad Wrodzonych Serca Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi „Mamy serce” została ustanowiona przez fundatorów 11 kwietnia 2012.

Głównym celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom z wadami i chorobami serca oraz wsparcie ich najbliższych.

Podejmujemy działania w zakresie edukacji i pomocy społecznej na rzecz osób z wadami i chorobami serca, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Pragniemy, aby społeczeństwo miało coraz większą wiedzę na temat wad serca oraz sposobów leczenia.

Osoby z wadami serca spotykają się z wieloma problemami, codziennie muszą pokonywać wiele barier związanych z normalnym funkcjonowaniem. Chcemy pomagać im, żeby zarówno oni, jak i ich bliscy potrafili pokonać te problemy.

Aktywnie wspieramy rozwój i rozbudowę Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, aby jak najwięcej osób z wadami i chorobami serca mogło uzyskać pomoc w kraju.