Grupa Ratownicza MEDIVAL

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Białystok, podlaskie

Grupa Ratownicza, działająca przy Stowarzyszeniu Ratowniczo-Poszukiwawczym MEDIVAL została powołana 25 listopada 2016 r. Założycielami były osoby, dla których pomoc drugiemu człowiekowi jest wartością najwyższą. Grupa działa jako stowarzyszenie non-profit, którą tworzą wolontariusze, pracując społecznie i poświęcając swój cenny czas na szczytny cel, jakim jest ustawowe działanie statutowe – czyli pomóc drugiemu człowiekowi w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Grupa Ratownicza Medival – decyzją Wojewody Podlaskiego, została wpisana w rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

Istnienie Grupy Ratowniczej MEDIVAL, ma na celu działania zawarte w statucie stowarzyszenia (Rozdz. II, §8), czyli:

Prowadzenie działań, mających na celu upowszechnianie wiedzy o ratownictwie medycznym i ochrony ludności.
Prowadzenie programów profilaktyki bezpieczeństwa w transporcie.
Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych oraz katastrof.
Świadczenie pomocy medycznej i przed medycznej
Współpraca z organizacjami społecznymi oraz instytucjami państwowymi, objętymi zakresem celów Stowarzyszenia.
Prowadzenie działań poszukiwawczych osób zaginionych, przy współpracy z jednostkami zajmującymi się ochroną i bezpieczeństwem ludzi i mienia oraz porządku publicznego.
Obecnie prowadzone są starania o podpisanie porozumienia z lokalnymi jednostkami Policji oraz Straży Pożarnej, w ramach działań poszukiwania osób zaginionych pierwszej kategorii.

Grupa Ratownicza MEDIVAL, w trosce o zagrożenie życia – wspólnie ze Strażą Miejską w Białymstoku prowadzi akcję „Zimowy Ratownik”, która ma na celu pomoc osobom bezdomnym w okresie zimowym, kiedy temperatura spada poniżej zera i są oni zagrożeni na wychłodzenie oraz zamarznięcie. Działania są prewencyjne, polegają na pouczeniu o miejscach – gdzie noc spędzić mogą bezdomni, bądź na przetransportowaniu do najbliższej ogrzewalni.