Fundacja Misja Człowiek

Fundacja Misja Człowiek

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Celem naszej Fundacji jest pomoc niepełnosprawnym, a w szczególności dzieciom z wieloraką niepełnosprawnością oraz wsparcie ich rodzin. W tej chwili naszym najważniejszym i najpilniejszym zadaniem jest otwarcie specjalistycznego przedszkola terapeutycznego dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężona. Będzie to jedna z niewielu tego typu placówek w Warszawie. Wiemy, że jest ogromne zapotrzebowanie na taki rodzaj przedszkoli. To nie tylko wielka szansa na rozwój dzieci z dużymi trudnościami rozwojowymi, ale również odciążenie dla ich rodziców, którzy, dzięki wielopłaszczyznowej rehabilitacji ich dzieci w jednym miejscu, będą mieli szansę na wytchnienie, a nawet podjęcie pracy zawodowej.