Nadzieja Dla Wykluczonych

Nadzieja Dla  Wykluczonych

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Okszów, lubelskie

Celami stowarzyszami są :

-wspieranie działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowinach,

-pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie,

-rozbudowa, adaptacja i modernizacja obiektu DPS stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych,

-działalność na rzecz osób wymagających opieki, pielęgnacji, leczenia,rehabilitacji,

-pomoc osobom niepełnosprawnych intelektualnie w zabezpieczeniu godziwych warunków  bytowych, zdrowotnych, dostępie do kultury