Fundacja Na Jednej Nodze

Fundacja Na Jednej Nodze

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Sokółka, podlaskie

Jesteśmy młodą organizacją non-profit, którą tworzą kobiety po amputacji. Wiemy jak ciężko jest się zmierzyć z niepełnosprawnością i z nią żyć oraz z jakimi problemami trzeba się zmierzyć, dlatego powstała ta fundacja. Pomagamy osobom z niepełnosprawnościami w wielu płaszczyznach, od niezbędnej dokumentacji takiej jak np. orzeczenie o niepełnosprawności, do poprawy kondycji psychicznej i fizycznej, a także organizację zajęć i akcji, które pomogą wyciągnąć osoby z niepełnosprawnościami z domowego zacisza, tym samy chroniąc je przed wykluczeniem społęcznym. Organizowaliśmy już zgrupowania połączone z rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami.

Wystawy zdjęć "Piękne pomimo wszystlko" kobiet po amputacjach, które odbywają się w różnych zakątkach Polski.

Amatorskie zawody w armwrestlingu pod przewodnictwem naszej ambasadorki Kasi Zaniewskiej

A także spotkania integracyjne, które mają na celu przede wszystkim poprawę kondycji psychicznej

oraz wiele innych akcji, w których uczestniczyliśmy. Przed nami wiele kolejnych, które organizujemy. M.in. Charytatywny Rajd Sportowy, o którym możecie poczytać w linku https://www.facebook.com/events/1655136621593954/?__tn__=R*F 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie, w szczególności osób z niepełnosprawnością, dotkniętych ciężką chorobą oraz w trudnej sytuacji życiowej. 2. Działalność edukacyjną, wydawniczą, poprzez naukę, krzewienie kultury i sztuki oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
3. Organizacja spotkań rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, integracyjnych.
4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie celów działań Fundacji.
5. Pomoc rzeczową i finansową oraz doradczą osobom z niepełnosprawnością, dotkniętych ciężką chorobą oraz w trudnej sytuacji życiowej.
6. Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządowych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in. edukacja, nauka, kultura, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, działalność charytatywna i humanitarna) 7. Doradztwo w zakresie dostępności architektonicznej
8. Reprezentacja i pośredniczenie w relacjach potrzebujący – darczyńcy
9. Działalność fundraisingową (pozyskującą pomoc i wsparcie)
10. Organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą
11. Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych 12. Członkowstwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem fundacji
13. Promocja dokonań osób niepełnosprawnych i zapewniania im godnych warunków realizacji

Każdy rodzaj wsparcia jest dla nas niezmiernie ważny i doceniany. Każda pomoc pozwala nam pomagać kolejnym osobom, organizować kolejne akcje i spotkania rehabilitacyjno-integracyjne. Dzięki Państwa pomocy, jesteśmyn w stanie pomóc i wywołać uśmiech na twarzach wielu osób, a to największa i najpiękniejsza zapłata za nasze działania :) Dziękujemy, że jesteście z nami!!!

Wpłaty

Ładuję...