New Hope

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Jesteśmy organizacją charytatywną New Hope, która od 2021 roku zajmuje się pomocą ciężko chorym dzieciom, uchodźcom z Ukrainy oraz zwierzętom.
Te cele Fundacja realizuje poprzez zbiórki publiczne w całej Polsce, dzięki czemu udaje się w krótkim czasie sfinansować projekty pomocowe na terenie zarówno Polski, jak i Ukrainy.


Cel Fundacji:

ZBIERANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DLA OSÓB DOROSŁYCH I DZIECI CHORYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ. DATKI PRZEZNACZANE SĄ NA ZAKUP LEKÓW I SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, OPŁACANIE REHABILITACJI I RACHUNKÓW ORAZ ZAKUP ŻYWNOŚCI I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI. POMOCĄ OBJĘCI BĘDĄ MIESZKAŃCY POLSKI I UCHODŹCY Z UKRAINY.

Zadania fundacji:

- Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej;

- Promocja ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;

- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych;

- Pomoc w finansowaniu i organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

- Pomoc osobom niepełnosprawnym;

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Wpłaty

Ładuję...