Fundacja Nieskończone Możliwości

Fundacja Nieskończone Możliwości

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Kraków, małopolskie

Fundację Nieskończone Możliwości tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem pracy w organizacjach pozarządowych i działalności wolontaryjnej, terapii i wsparciu psychologicznym, socjalnym, prawnym oraz eksperckim osób chorych, pracy z osobami niepełnosprawnymi i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmujemy się działalnością edukacyjną i informacyjną, świadczymy bezpłatne porady prawno-socjalne, obywatelskie, zawodowe np. związane z prawem pracy i uprawnieniami osób niepełnosprawnych, udzielamy wsparcia rzeczowego i finansowego, związanego np. ze wsparciem specjalistów jak fizjoterapeuta, dietetyk, logopeda, psycholog. Pozyskujemy fundusze na rzecz pomocy osobom biednym oraz chorym, pomagamy w poszukiwaniu pracy, napisaniu pism urzędowych, informujemy o prawach i uprawnieniach chorych, niepełnosprawnych, seniorów i ubogich, wspieramy terapeutycznie, prowadzimy zajęcia na przykład nt. wolontariatu oraz pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych oraz organizujemy inne akcje wolontaryjne. Fundacja pomaga rzeczowo w postaci paczek rzeczowych ( świąteczne, wyprawki szkolne, dzień dziecka, okazjonalne, środki dezynfekcyjne, żywnościowe, odzież ) i innego właściwego wsparcia rzeczowego swoim podopiecznym dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym, chorym choroby onkologiczne, rzadkie i przewlekłe np: mukowiscydozę, choroby onkologiczne, choroby rzadkie, mózgowe porażenie dziecięce, MIZS, chorobę Parkinsona i Alzheimera i wiele innych schorzeń i niepełnosprawności, wspierając również ich koszty leczenia, diety i rehabilitacji oraz np. diagnozy w przypadku rzadkich schorzeń. POMÓŻ NAM POMAGAĆ INNYM ! DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE