Fundacja Nieskończone Możliwości

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Fundację Nieskończone Możliwości tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem pracy w organizacjach pozarządowych i działalności wolontaryjnej, terapii i wsparciu socjalnym, prawnym oraz eksperckim osób chorych, pracy z osobami niepełnosprawnymi i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmujemy się działalnością edukacyjną i informacyjną, wydawniczą, świadczymy bezpłatne porady prawne, socjalno-prawne, zawodowe i socjalne np. związane z prawem pracy i uprawnieniami osób niepełnosprawnych, udzielamy wsparcia w postaci bezpłatnych porad prawno-socjalnych i  wsparcia w napisaniu pism/wniosków urzędowych, bezpłatnie szkolimy zawodowo niepracujące Mamy ( Myślenice 2024), udzielamy wsparcia finansowego na rzecz opieki specjalistów np. dietetyków, rehabilitantów i psychologów. Pozyskujemy fundusze na rzecz pomocy osobom biednym oraz chorym, pomagamy w poszukiwaniu pracy, informujemy o prawach i uprawnieniach chorych, niepełnosprawnych, seniorów i ubogich, wspieramy terapeutycznie, prowadzimy zajęcia na przykład nt. wolontariatu oraz pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, wspieramy lokalne inicjatywy oraz akcje wspierające wolontariat i pomagamy im w realizacji. Naszą siedzibą jest Kraków, działamy zarówno w Krakowie, Małopolsce, jak i w innych regionach. Nasi podopieczni zamieszkują całą Polskę i wszystkie regiony naszego kraju. Dzięki naszemu wsparciu powstały np. 3 Serca do zbierania  plastikowych nakrętek dla szkół i środowisk lokalnych m.innymi na Mazowszu, zrealizowaliśmy kilkanaście akcji pomocowych ( małych lokalnych zbiórek rzeczowych)  na rzecz uchodźców z Ukrainy w Małopolsce i na Podkarpaciu ( co zaawocowało paczkami rzeczowymi z chemią, żywnoscią, nową odzieżą zimową i letnią, nowymi butami oraz nową bielizną dziecięcą), w związku z wysoką inflacją  zrealizowaliśmy w 2021, 2022, 2023 i 2024 kilkanaście akcji wysyłkowych bonów na zakup żywności i paczek żywnościowych do ubogich rodzin z chorymi przewlekle, niepełnosprawnymi i chorymi przewlekle seniorami z całej Polski oraz zrealizowaliśmy inne lokalne wydarzenia, lokalne akcje pomocowe i lokalne akcje wspierające wolontariat. Fundacja pomaga także rzeczowo w formie paczek rzeczowych ( wyprawki szkolno-przedszkolne, paczki świąteczne, paczki z zabezpieczeniem epidemiologicznym, paczki z okazji Dnia Dziecka, paczki z nową odzieżą i butami, paczki z bonami na zakup żywności oraz inne paczki rzeczowe okazjonalne) swoim podopiecznym i innym potrzebującym z całej Polski. Od 2016 roku, momentu powstania Fundacji, do końca stycznia 2024 wysłaliśmy np. ponad 566 paczek świąteczno-noworocznych dla dzieci i 530 paczek z wyprawkami szkolno-przedszkolnymi. Pomagamy dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym, chorym na choroby onkologiczne, rzadkie i przewlekłe np: MIZS, RZS, mukowiscydoza, chorobę Parkinsona i Alzheimera, mózgowe porażenie dzieciece i wiele innych schorzeń, wspierając także ich koszty leczenia, terapii i rehabilitacji. 

Zapraszamy na Faceeboka Fundacji by poznać naszą bieżącą działalność. Dziękujemy za każdą przekazaną darowiznę i dar Państwa serca na rzecz Fundacji i naszych podopiecznych. W przypadku pytań lub chęci pomocy prosimy o kontakt e-mailowy lub za pośrednictwem Facebooka Fundacji. Biuro Fundacji znajduje się pod innym adresem niż siedziba, w celu umówienia spotkania prosimy o uprzedni kontakt.

Jak wiele organizacji zmagamy się ze wzrostem cen produktów i usług. Problemy finansowe i inflacja dotykają także nas i naszej działalności. Prosimy zatem gorąco o wsparcie i darowizny oraz darowizny cykliczne siepomaga. Dzięki nim funkcjonujemy. Poniżej prezentujemy zbiórki na aktualnie realizowane akcje oraz inicjatywy oraz aktualne dofinansowania dla podopiecznych. Dzięki waszym darowiznom i darowiznom cyklicznym siepomaga/skarbonkom możemy planować kolejne inicjatywy i wydarzenia, codziennie wspierać prawno-socjalnie chorych i niepełnosprawnych oraz wspierać kolejnych potrzebujących. Dziękujemy za każdy Wasz dar serca, dziękujemy za każdą darowiznę na Siepomaga.

Na grafice kilka statystyk dotyczących wsparcia rzeczowego udzielonego przez Fundację Nieskończone Możliwości od sierpnia 2021 roku do 30 maja 2024 m.innymi w walce z inflacją. Grafika nie uwzględnia działań pomocowych wcześniejszych przed 2021 rokiem i po 30 maju 2024, wsparcia finansowego, informacynego, poradniczego etc. oraz wsparcia instytucji. 

więcej na naszym FB, twitter i www

https://www.facebook.com/fundacjanmozliwosci

https://www.nieskonczonemozliwosci.org/

https://x.com/NMozliwosci

https://www.instagram.com/fundacja_n_mozliwosci/

POMÓŻ NAM POMAGAĆ INNYM ! DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE i KAŻDĄ DAROWIZNĘ W SIEPOMAGA

Wpłaty

Ładuję...