Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN

Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Pobudzamy inicjatywy i kontakty między obywatelami państw należących do Unii Europejskiej i państw niebędących w strukturach unijnych. Szczególnie ważnym projektem jest współpraca między partnerami leżącymi w dorzeczach rzek Odry i Niemna.

Jesteśmy platformą wymiany informacji gospodarczej oraz pokazującą różnorodność kulturową, rozwijającą tolerancję i zrozumienie między społecznościami.

Jednym z głównych obszarów naszego zainteresowania jest współpraca z Polonią i działania na jej rzecz. Posiadamy szerokie kontakty z Polonią na Litwie, Białorusi, Niemczech i Austrii oraz z instytucjami kulturalnymi i gospodarczymi.

Zajmujemy się także sprawami Polonii poprzez zadania edukacyjne i społeczne. Ważnym dla nas obszarem jest pamięć o Żołnierzach Wyklętych.
W tym temacie prowadzimy działania edukacyjne, konkursy adresowane do uczniów, promujemy idee upamiętniania bohaterów walki podziemnej, a także pomagamy w sprawach społecznych i organizacyjnych instytucjom kombatanckim w kraju i na Kresach


 

Wpłaty

Ładuję...