Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Nasze działania:

- Poprzez wsparcie finansowe Szpitala w zakresie inwestycji budowlano-remontowych i aparaturowych, zapewniamy dzieciom z chorobami nowotworowymi zgodne z najnowszymi standardami warunki rozpoznawania i leczenia.

- Modernizujemy oddziały (zakup pomp infuzyjnych, kardiomonitorów, mebli, wyposażenia kuchni dla rodziców, telewizorów dla dzieci i personelu, mebli i sprzętu komputerowego), poradnię i hostel dla dzieci i rodziców (całkowite remonty pomieszczeń, wyposażenie gabinetów w meble i sprzęt komputerowy).

- Pomagamy rodzinom dzieci z rozpoznaniem choroby nowotworowej, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej (zwrot kosztów za leki, paliwo, zapomogi finansowe).

- Finansujemy pobyt w Hostelu dla Matki z Dzieckiem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM rodziców dzieci leczonych w oddziałach Kliniki.

- Prowadzimy imienne subkonta dla dzieci, na których rodzice gromadzą środki na wydatki związane z leczeniem dziecka.

- Opłacamy niezbędne badania diagnostyczne i procedury terapeutyczne, których nie można wykonać w Poznaniu.

- Opłacamy psychologa, który pomaga zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

- Wspieramy rehabilitację dzieci po zakończonej terapii choroby nowotworowej.

- Organizujemy chorym dzieciom wolny czas - zajęcia artystyczne, gry, zabawy, zajęcia plastyczne dla dzieci i rodziców, wizyty znanych osób, podróżników.

- Organizujemy imprezy okolicznościowe (Mikołajki, Dzień Dziecka, Zajączek itp.).

- Organizujemy wycieczki wypoczynkowe dla dzieci w trakcie i po leczeniu, w kraju i za granicą.

- Organizujemy coroczne integracyjne spotkanie noworoczne dla dzieci i ich rodziców.

- Organizujemy i doskonalimy wolontariat.

- Poszukujemy sponsorów, organizujemy koncerty i aukcje charytatywne.

- Popularyzujemy ideę zdrowego odżywiania oraz wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.