Ochotnicza Straż Pożarna w Mokowie

Typ Ochotnicza Straż Pożarna

Lokalizacja Mokowo, kujawsko-pomorskie

1. PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI MAJACEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ
WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INSTYTUCJAMI I STOWARZYSZENIAMI.

2. BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POZARÓW, ZAGROZEN EKOLOGICZNYCH ZWIAZANYCH Z OCHRONA SRODOWISKA
ORAZ INNYCH KLESK I ZDARZEN.

3. INFORMOWANIE LUDNOSCI O ISTNIEJACYCH ZAGROZENIACH POZAROWYCH I
EKOLOGICZNYCH ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI.

4. ROZWIJANIE WSRÓD CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ KULTURY
FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI KULTURALNOOSWIATOWEJ
I ROZRYWKOWEJ.

5. UCZESTNICZENIE I REPREZENTOWANIE OSP W ORGANACH SAMORZADOWYCH I
PRZEDSTAWICIELSKICH.

6. WYKONYWANIE INNYCH ZADAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ ORAZ NINIEJSZEGO STATUTU.