Zbiórka na Samochód Ratowniczo-Gaśniczy

Ochotnicza Straż Pożarna w Mokowie
organizator skarbonki

  DO WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI!

Ochotnicza Straż Pożarna w Mokowie

       My, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokowie, zwracamy się do wszystkich ludzi, by pomogli nam zebrać brakujące środki finansowe na zakup nowego samochodu ratowniczo -gaśniczego do naszej jednostki. Dzięki przychylności władz Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, dofinansowaniom z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pojawiła się szansa na realizację tak szczytnego celu. Niestety, kwota jaką dysponujemy nie pokrywa w pełni kosztów zakupu samochodu, który byłby niezbędny dla zabezpieczenia działań ratowniczo – gaśniczych podejmowanych przez naszą OSP i potrzeb naszego terenu. Dlatego postanowiliśmy działać. Uruchomiliśmy zbiórkę publiczną, licząc, że uda nam się zebrać brakującą sumę – 120 tysięcy złotych.

     Chcemy nadmienić, że nasza jednostka to organizacja z ponad stuletnią tradycją, powstała w 1914 roku. Od chwili jej założenia nasi druhowie, często z narażeniem życia, niosą pomoc potrzebującym, stawiają czoła największym niebezpieczeństwom i zagrożeniom. Swoim doświadczeniem służą kolejnym pokoleniom. Podtrzymują tradycje lokalne, angażują się również w organizowanie wydarzeń społeczno – kulturalnych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mokowie


     Ogromną nobilitacją było dla nas włączenie w 1995 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokowie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Na obecną chwilę nasza formacja dysponuje jednak bardzo wysłużonymi autami. Widzimy naglącą potrzebę zakupu nowego wozu bojowego, który umożliwiałby nam sprostanie obecnym wyzwaniom.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mokowie

    Do osiągnięcia celu pozostało nam pozyskanie we własnym zakresie do 24 lipca 2020 roku kwoty 120 tysięcy złotych. Dlatego zwracamy się do WAS, drodzy internauci, o choćby najmniejszą pomoc finansową. Wierzymy w ludzi dobrej woli, społeczną empatię, wielkie serca i moc internetu. Dzięki Waszej pomocy, my będziemy mogli nadal nieść pomoc innym. BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POŻYTEK !

Ochotnicza Straż Pożarna w Mokowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Mokowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Mokowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Mokowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Mokowie

Wsparli

10 zł

Weronika K.

Za pompki dla Zosi ;)
200 zł

Radosław Walter

200 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Anonimowy Pomagacz

15 zł

Anonimowa Pomagaczka

20 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do:
0,75%
905 zł Wsparło 15 osób CEL: 120 000 ZŁ