Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionkach

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionkach

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Kamionki, wielkopolskie

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionkach istnieje od 1946 roku. Tworzy ją blisko 50 osób, w tym ponad 30 zdolnych do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Liczba ta stale się zmiena - ciągle przybywa nam nowych członków, chcących działać dla społeczności lokalnej.

Głównym naszym celem jest niesienie pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia. W 2022 roku byliśmy dysponowani do 239 zdarzeń. Dodatkowo jesteśmy jedyną jednostką z gminy Kórnik, która wchodzi w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego Poznań II. Stworzonego na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej wymagającej zaangażowania licznych sił i środków z powiatu poznańskiego. 

Działamy również w zakresie edukacji. Staramy się promować udzielanie pierwszej pomocy oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa. Nasi strażacy należą i współtworzą Fundację Strażacy Wielkopolska. Dzięki niej trafiamy do większej ilości odbiorców.

Przykładem tych działań w ramach Fundacji jest Ogólnopolski Zlot Czerwonych Samochodów, który odbywa się co roku na Poznańskich targach. 

Foto: Strażak za Obiektywem - Tworzone przez naszą Strażaczkę

Staramy się nieść pomoc nie tylko lokalnie. W momencie wybuchu wojny w Ukrainie utworzyliśmy zbiórkę niezbędnych produktów. Wspieraliśmy osoby na froncie poprzez wysyłanie zaopatrzenia oraz emigrantów, którzy dotarli w naszą okolicę.

Co roku współorganizujemy festyn w Kamionkach, gdzie poza promowaniem bezpieczeństwa można skosztować naszej grochówki <3 Pojawiamy się z nią również na innych wydarzeniach. Nieskromnie powmiemy o pogłoskach, że lepszej nie ma :) 

Stale stawiamy na rozwój, nasi strażacy uczestniczą w licznych szkoleniach - wewnętrznych i zewnętrznych. 

Chętnie podejmujemy współpracę z instytucjami oraz firmami, pamiętając też o najmłodszych, których często gościmy w remizie. 

Poza podnoszeniem umiejętności stawiamy również na modernizację. Obecnie posiadamy w podziale bojowym samochody GCBA oraz GBA i od początku tego roku własnoręcznie zabudowaną przyczepę zaopatrzenia wodnego. Od kilku lat stopniowo modernizujemy remizę. Z własnych środków dokonaliśmy remontu wewnętrznego pomieszczeń socjalnych i szatni. W ubiegłym roku gmina Kórnik sfinansowała wymianę posadzki garażowej, natomiast w tym roku rozbudowę remizy o dodatkowy garaż. 

Każda złotówka przyczynia się do podnoszenia bezpieczeństwa w gminie Kórnik i powiecie poznańskim. 

Dziękujemy za okazane wsparcie :)