Ochotnicza Straż Pożarna w Orzechowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Orzechowie

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Orzechów, łódzkie


Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowie powstała w 1940 r. i od 78 lat nieprzerwanie działa na rzecz ratowania życia i mienia ludzkiego, oraz ochrony środowiska. Obecnie na wyposażeniu posiadamy ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy Jelcz GCBA 5/32. W swych szeregach zrzeszamy 38 członków w tym kobiety i młodzież. Obecnie mamy 10 przeszkolonych strażaków-ratowników mogących o każdej porze dnia i nocy wyruszyć na wezwanie. Od wielu lat współpracujemy ze szkołą podstawową im. Adama Mickiewicza w Szydłowie, gdzie staramy się zaszczepić w młodzieży, jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa, pierwsza pomoc potrzebującym oraz ochrona środowiska. W ostatnich latach wielokrotnie wyjeżdżaliśmy na wezwanie, by pomagać innym. W roku 2018 w samym kwietniu wyjeżdżaliśmy już 6 razy do akcji gaśniczych w tym pożary traw, pożar śmietniska, pożar stery siana oraz pożar stodoły w miejscowości Puczniew, który trwał 21 godzin. Niestety ze względu na wyposażenie jednostki nie możemy uczestniczyć w każdym rodzaju pożarów i innych akcji, ponieważ brakuje nam aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z czujnikami bezruchu. W przeszłości zdarzało się, że na miejsca akcji dojeżdżaliśmy jako pierwsi, ale w przypadku pożarów domów, samochodów, tam, gdzie występuję silne zadymienie i temperatura czy podejrzenie zatruciem tlenkiem węgla (czadem) bywamy bezsilni i musimy czekać na przyjazd lepiej wyposażonych jednostek, które posiadają aparaty powietrzne, gdyż ratownik w takich warunkach nie ma szans na skuteczne działanie i nienarażanie zbędnie swojego życia. Chcemy dalej pomagać i chcemy to robić bezpiecznie i skutecznie dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w zakupie aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z zapasowymi butlami i czujnikami bezruchu. Cena jednego kompletnego aparatu to około 5 tysięcy złotych a potrzebne są minimum 4 na dwie roty. Państwa pomoc będzie dla nas nieoceniona, a nasza służba stanie się skuteczniejsza oraz bezpieczniejsza.