Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta Koło Słupskie

Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta Koło Słupskie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Słupsk, pomorskie

Ośrodek Wsparcia Usług Społecznych jest placówką podlegającą pod Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta Koło Słupskie.

Placówka zapewnia całodobowe usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji oraz całodzienne wyżywienie osobom, które ze względu na niepełnosprawność, stan zdrowia, wiek, bezdomność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych. 

Pracownicy organizacji wspierają mieszkańców ośrodka w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych poprzez zabezpieczenie miejsc alternatywnego pobytu dla osób wymagających pomocy przy zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych do czasu odzyskania samodzielności życiowej lub utrzymania miejsca w specjalistycznej placówce opiekuńczej.