Wolność - tak niewiele pragnę

18 306 zł (20,2%)
Brakuje jeszcze 72 332 zł