Wolność - tak niewiele pragnę

13 282,38 zł (14,65%)
Brakuje jeszcze 77 355,62 zł