Fundacja Pomóc Więcej

Fundacja Pomóc Więcej

Reprezentant Niezgoda Michał

E-mail pomocwiecej@interia.pl

Telefon 785371059

Lokalizacja Sosnowiec, śląskie

Fundacja Pomóc Więcej powstała z inicjatywy przyjaciół, którzy swoją energię , serce i chęć działania postanowili wykorzystać do pomocy innym ludziom. Inicjatorem powstania tej Fundacji jest Michał - tata Oli chorej na autyzm.

Nadrzędnym celem Fundacji jest ochrona godności iintegralności każdego człowieka oraz przeciwdziałanie każdej z form dyskryminacji, przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec niego.

Organizujemy i niesiemy wszechstronną pomoc ludziom potrzebującym wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości.

Przekazujemy środki umożliwiające ratowanie życia i zdrowia oraz ułatwiające korzystanie z opieki lekarskiej i wykwalifikowanych specjalistów. Dokonujemy zakupu lekarstw, środków medycznych, specjalistycznego sprzętu medycznego, który przeznaczany jest dla ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych oraz hospicjów.

Działamy na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, finansując działania mające na celu rehabilitację, aktywizację zawodową i podniesienie jakości życia. Przekazujemy środki na otwarcie świetlic, warsztatów terapeutycznych lub innych ośrodków rehabilitacyjnych umożliwiających realizację tych celów.

Mamy wiele pomysłów, które - mamy nadzieję dzięki pomocy ludzi o wielkich sercach uda nam się zrealizować.
 

Pragniemy pomagać z całych sił wkładając w to nasze serca, pokazać że warto mieć nadzieję na lepsze jutro .

Wsparli

20 zł

Anonimowy Pomagacz

15 zł

Lis

Darowizna przekazana przez skarbonkę Pomóż nam pomagać więcej
30 zł

Aneta

Darowizna przekazana przez skarbonkę Pomóż nam pomagać więcej
20 zł

Michał Piorun

Darowizna przekazana przez skarbonkę Pomóż nam pomagać więcej
27 zł

Monika Makarewicz

Darowizna przekazana przez skarbonkę Pomóż nam pomagać więcej
20 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizna przekazana przez skarbonkę Pomóż nam pomagać więcej

Pokaż więcej