Fundacja Pomóc Więcej

Fundacja Pomóc Więcej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Sosnowiec, śląskie

Fundacja Pomóc Więcej powstała z inicjatywy przyjaciół, którzy swoją energię, serce i chęć działania postanowili wykorzystać do pomocy innym ludziom. Inicjatorem powstania tej Fundacji jest Michał - tata Oli chorej na autyzm.

Nadrzędnym celem Fundacji jest ochrona godności integralności każdego człowieka oraz przeciwdziałanie każdej z form dyskryminacji, przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec niego.

Organizujemy i niesiemy wszechstronną pomoc ludziom potrzebującym wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać ,wykorzystując własne zasoby i możliwości.

Przekazujemy środki umożliwiające ratowanie życia i zdrowia oraz ułatwiające korzystanie z opieki lekarskiej i wykwalifikowanych specjalistów. Dokonujemy zakupu lekarstw, środków medycznych, specjalistycznego sprzętu medycznego, który przeznaczany jest dla ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych oraz hospicjów.

Działamy na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, finansując działania mające na celu rehabilitację, aktywizację zawodową i podniesienie jakości życia. Przekazujemy środki na otwarcie świetlic, warsztatów terapeutycznych lub innych ośrodków rehabilitacyjnych umożliwiających realizację tych celów.

Mamy wiele pomysłów, które - mamy nadzieję dzięki pomocy ludzi o wielkich sercach uda nam się zrealizować.
 

Pragniemy pomagać z całych sił, wkładając w to nasze serca, pokazać, że warto mieć nadzieję na lepsze jutro.