Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością POTRAFIĘ WIĘCEJ

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością POTRAFIĘ WIĘCEJ

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Pomagamy dzieciom i młodzieży ze złożoną niepełnosprawnością (słabo widzące i niewidome, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z upośledzeniem umysłowym, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z wrodzonymi wadami układu nerwowego).
 

Wspomagamy edukację i terapię dzieci i młodzieży uczącej się w przedszkolach i szkołach poprzez indywidualne programy terapeutyczno–rehabilitacyjne.
 

Udzielamy pomocy terapeutycznej rodzinom naszych podopiecznych,  oraz pomagamy im w staraniach o pozyskanie niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, czy w rozwiązywaniu codziennych trudności.
 

Prowadzimy popołudniową świetlicę terapeutyczną dla dzieci ze złożoną niepełnosprawnością „Spotkajmy się”, w której czasie proponujemy także zajęcia rehabilitacyjne i arteterapii rodzicom naszych podopiecznych oraz codzienne zajęcia wychowania przedszkolnego dla dzieci ze złożoną niepełnosprawnością "Potrafię Więcej".

Szczegółowa oferta zajęć znajduje się na naszej stronie internetowej.

Wpłaty

Ładuję...