Natan Sobczak
Natan Sobczak 4 latka
Zaniemyśl, wielkopolskie
złożona wada serca: ubytek przegrody przedsionkowo- komorowej (AVSD), hipoplazja lewej komory i łuku aorty

Obserwuj ważne zbiórki