Asia Tomaszewska
Asia Tomaszewska 10 lat
Kobylnica, wielkopolskie
Nowotwór złośliwy na pniu mózgu - wyściółczak III stopnia

Obserwuj ważne zbiórki