Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAŃ

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAŃ

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Bełchatów, łódzkie

Niesiemy pomoc i wsparcie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom tak, aby potrafiły przezwyciężać trudności, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność ich dziecka.

Naszym pragnieniem jest zrobić wszystko, aby niepełnosprawni mogli mieć równe szanse na pełny i harmonijny rozwój, z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.

Prowadzimy na ternie naszego miasta rehabilitację dla ponad 70 rodzin z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną fizycznie jak i umysłowo. Organizujemy im wszechstronną rehabilitację w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Dzięki uczestnictwu w tych zajęciach rozwijają oni swoją sprawność psychofizyczną, uczą się prawidłowych zachowań społecznych, lepiej nawiązują kontakty, poznają zasady współpracy w grupie oraz pomocy drugiej osobie.

Beneficjenci stowarzyszenia mają od 3 miesięcy  do 27 lat. Wspomaganie rozwoju dzieci jest prowadzone w systemie zintegrowanych działań w formie pomocy psychospołecznej, rehabilitacyjnej, pedagogicznej, wsparcia edukacyjnego, uspołeczniania w grupach rówieśniczych. W swoich zasobach ma pięć kompleksowo wyposażonych pomieszczeń. Każdy podopieczny ma   utworzony i wdrażany „Indywidualny Plan Działań ” wraz  z harmonogramem  zajęć, dostosowany do jego indywidualnych potrzeb oraz stanu rozwojowego poszczególnych dzieci.

Szacuje się, że na terenie działania Stowarzyszenia znajduje się około 160 rodzin wymagających wsparcia.

Ładuję...

400 zł

DRB Research

3 darowizny na tę organizację, ostatnia