Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAŃ

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAŃ

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Bełchatów, łódzkie

Niesiemy pomoc i wsparcie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom tak, aby potrafiły przezwyciężać trudności, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność ich dziecka.

Naszym pragnieniem jest zrobić wszystko, aby niepełnosprawni mogli mieć równe szanse na pełny i harmonijny rozwój, z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.

Prowadzimy na ternie naszego miasta rehabilitację dla ponad 100 rodzin z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną fizycznie jak i umysłowo. Organizujemy im wszechstronną rehabilitację w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Dzięki uczestnictwu w tych zajęciach rozwijają oni swoją sprawność psychofizyczną, uczą się prawidłowych zachowań społecznych, lepiej nawiązują kontakty, poznają zasady współpracy w grupie oraz pomocy drugiej osobie.

Beneficjenci stowarzyszenia mają od 3 miesięcy  do 29 lat. Wspomaganie rozwoju dzieci jest prowadzone w systemie zintegrowanych działań w formie pomocy psychospołecznej, rehabilitacyjnej, pedagogicznej, wsparcia edukacyjnego, uspołeczniania w grupach rówieśniczych. W swoich zasobach ma pięć kompleksowo wyposażonych pomieszczeń. Każdy podopieczny ma   utworzony i wdrażany „Indywidualny Plan Działań ” wraz  z harmonogramem  zajęć, dostosowany do jego indywidualnych potrzeb oraz stanu rozwojowego poszczególnych dzieci.

Szacuje się, że na terenie działania Stowarzyszenia znajduje się około 160 rodzin wymagających wsparcia.

Ładuję...

1 000 zł

Fieldstat - Badania rynku

5 darowizn na tę organizację, ostatnia