Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

"Naszą misją jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji  oraz różnych form wsparcia tak, by mogły realizować swoje pasje, spełniać marzenia, pracować i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Bezpośrednio działając wspieramy chorych i ich bliskich, mówimy o SM w przestrzeni publicznej, wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło dobro chorych."

Na świecie na stwardniene rozsiane choruje 2,8 miliona osób, w Polsce 55 tysiący. Pracują, uczą się, uprawiają sporty, mają rodziny, różnorodne zainteresowania i hobby. Są wśród nich kobiety, mężczyźni w różnym wieku, a także dzieci. 

Stwardnienie rozsiane (SM) to przewlekła choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym o różnych, widzialnych i niewidocznych objawach. Dzięki szybkiej diagnozie, lekom i rehabilitacji można zahamować jej przebieg.

PTSR wspiera zarówno osoby chorujące na stwardnienie rozsiane (SM) jak i ich bliskich, a także ludzi dotkniętych innymi schorzeniami neurologicznymi.

Prowadzimy bezpłatną Ogólnopolską Infolinię SM (22 127 48 50) i Poradnię specjalistyczną, w której udzielane jest nieodpłatne wsparcie psychologiczne, prawne, socjalne, dietetyczne, pielęgniarskie oraz neurologiczne.

Realizujemy Program Leczenia, Rehabilitacji i Wsparcia (PLRiW), który umożliwia osobom chorym na SM m.in. zakup leków i usług rehabilitacyjnych wpływających na poprawę jakości ich życia oraz artykułów dnia codziennego.  

PTSR edukuje i informuje o SM i sposobach radzenia sobie z chorobą; wydaje książki i broszury, nagrywa webinary i organizuje szkolenia, konferencje, wydarzenia oświatowe.

Prowadzi kampanie społeczne, których celem jest poprawa świadomości o chorobie i potrzebach osób z SM wśród społeczeństwa.

Organizacja posiada 24 Oddziały w całej Polsce, w których prowadzona jest rehabilitacja domowa i stacjonarna, usługi asystenckie i wsparcie psychologiczne oraz szereg innych działań.

Współdziałamy z różnymi instytucjami, organizacjami administracji państwowej, samorządami oraz placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, a celem tej współpracy jest działanie na rzecz systemowych rozwiązań dzięki kórym jakość życia osób ze stwardnieniem rozsianym będzie lepsza.

KAŻDEGO DNIA DZIAŁAMY BY OSOBOM Z SM ŻYŁO SIĘ LEPIEJ. DOŁĄCZ DO NAS! WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA!