Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Pomagamy chorym na stwardnienie rozsiane (SM) i ich rodzinom.

Prowadzimy Program Leczenia i Rehabilitacji SM (PLiR), który ułatwia, tak utrudniony w Polsce, dostęp do leków, leczenia i środków wpływających na poprawę jakości życia osób z SM.  

Organizujemy pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów życiowych poprzez bezpłatne konsultacje neurologiczne dla osób z SM, pomoc psychologa, pomoc prawną (rzecznika osób z SM), socjalną, samopomoc członkowską i inne.  

Prowadzimy działalność informacyjno-edukacyjną, również przy wykorzystaniu własnych publikacji.  

Prowadzimy działania lobbingowe mające na celu wprowadzenie Narodowego Programu Leczenia i Rehabilitacji SM.  

Wpływamy na kształtowanie właściwych postaw w społeczeństwie, likwidację barier psychologiczno-społecznych i dążymy do integracji osób ze stwardnieniem rozsianym ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych.  

Uczestniczymy w pracach badawczych i legislacyjnych dotyczących warunków życia, oświaty i specyficznych potrzeb osób ze stwardnieniem rozsianym.

Organizujemy kongresy, konferencje, sympozja i inne imprezy kulturalno-oświatowe.   Współdziałamy z organizacjami administracji państwowej, samorządami oraz placówkami służby zdrowia i opieki społecznej.  

Stowarzyszenie posiada status OPP (organizacja pożytku publicznego) i może przyjmować 1% (procent) podatku.