Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Na świecie na stwardniene rozsiane choruje 2,8 miliona osób, w Polsce 50 tysięcy. Pracują, uczą się, uprawiają sporty, mają rodziny, różnorodne zainteresowania i hobby. Są wśród nich kobiety, mężczyźni w różnym wieku, a także dzieci. 

Stwardnienie rozsiane (SM) to przewlekła choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym o różnych, widzialnych i niewidocznych objawach. Dzięki szybkiej diagnozie, lekom i rehabilitacji można zahamować jej przebieg.

Misją Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (PTSR) jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym oraz zapewnienie im dostępu do leczenia, rehabilitacji i innych form wsparcia tak, by mogły realizować swoje pasje i spełniać marzenia.

PTSR wspiera zarówno osoby chorujące na stwardnienie rozsiane (SM) jak i ich bliskich, a także ludzi dotkniętych innymi schorzeniami neurologicznymi.

Organizacja prowadzi bezpłatną Ogólnopolską Infolinię SM (22 127 48 50) i Poradnię specjalistyczną, w której udzielane jest nieodpłatne wsparcie psychologiczne, prawne, socjalne oraz neurologiczne.

PTSR realizuje Program Leczenia, Rehabilitacji i Wsparcia (PLRiW), który umożliwia osobom chorym na SMm.in. zakup leków czy usług rehabilitacyjnych wpływających na poprawę jakości ich życia.  

PTSR edukuje i informuje o SM oraz sposobach radzenia sobie z chorobą: wydaje książki i broszury, nagrywa webinary i organizuje szkolenia, konferencje, wydarzenia oświatowe.

Prowadzi kampanie społeczne, których celem jest poprawa świadomości o chorobie i potrzebach osób z SM wśród społeczeństwa.

Organizacja posiada 25 Oddziałów w całej Polsce, w których prowadzona jest rehabilitacja domowa i stacjonarna, usługi asystenckie i wsparcie psychologiczne.

Współdziała z różnymi instytucjami, organizacjami administracji państwowej, samorządami oraz placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, a celem tej współpracy jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym.

Stowarzyszenie posiada status OPP (organizacja pożytku publicznego).

KAŻDEGO DNIA ROBIMY KROK NAPRZÓD KU POPRAWIE JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB Z SM. DOŁĄCZCIE DO NAS, A DZIĘKI WAM LICZBA TYCH KROKÓW BĘDZIE WZRASTAĆ!