Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia Razem

Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia Razem

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Rybnik, śląskie

Stowarzyszenie "Razem" powstało z inicjatywy osób zaangażowanych we wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.

Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby  niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami, mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. Działania te mają na celu towarzyszenie osobom niepełnosprawnym w odkrywaniu głębi własnego człowieczeństwa i pomoc w odnalezieniu swojego miejsca w życiu.

Aktywnie współpracuje także z otoczeniem osób niepełnosprawnych, by twórczo inspirować świat osób pełnosprawnych, tak aby te dwa światy, mogły stać się jednym światem.

Podejmuje, wspiera i promuje inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, społecznym, integracyjnym, rekreacyjnym, wypoczynkowym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym itp. mające na celu szeroko rozumiane wyrównywanie szans osób pełno- i niepełnosprawnych.

Jest organizacją otwartą i dostępną dla osób o różnych światopoglądach, które pragną się włączyć w realizację celów Stowarzyszenia i w ten sposób przyczyniać się do wspierania osób niepełnosprawnych w każdym wieku.