Fundacja Równi Wśród Równych

Fundacja Równi Wśród Równych

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Równi Wśród Równych świadczy wszelką pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym szczególności na rzecz dzieci niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie oraz osobom po 45 roku życia.

Staramy się zapewnić osobom potrzebującym integrację społeczną i zawodową.

Prowadzimy edukację społeczną opartą na zasadach integracji.

Promujemy działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zwiększając jednocześnie ich aktywność.

Świadczymy pomoc materialną, wspieramy dostęp do kultury, edukacji i rehabilitacji osobom niepełnosprawnym.

Pomagać tak, aby wszyscy byli równi wśród równych.