Pallotyńska Fundacja Misyjna SALVATTI.pl

Pallotyńska Fundacja Misyjna SALVATTI.pl
1 Stały Pomagacz
Anonimowy Pomagacz
30 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Ząbki, mazowieckie

Jesteśmy po to, by pomagać wszystkim, którzy potrzebują wsparcia. Choć nie da się stworzyć społeczeństwa, w którym wszyscy będą mieli równe szanse, robimy wszystko, by ulżyć w trudnościach i cierpieniu tym, o których świat zapomina. Pomagamy ubogim w Polsce, a także w Afryce, Ameryce Południowej i w Europie Wschodniej.  Przedłużeniem naszych rąk są misjonarze i wolontariusze pracujących wśród ubogich i chorych na całym świecie.    

Zbieramy środki dla osób dotkniętych katastrofami, klęskami żywiołowymi, konfliktami zbrojnymi oraz epidemiami. Organizujemy dla nich także wsparcie psychologiczne i duchowe.

Pomagamy w zakupie sprzętu medycznego dla krajów Globalnego Południa.
Organizujemy wsparcie finansowe oraz rzeczowe przeznaczane na projekty realizowane przez misjonarzy.
 
Propagujemy działalność misyjną Kościoła. Informujemy o aktualnym stanie misji poprzez inicjowanie wystaw, projekcji, konferencji, warsztatów i wszelkich innych temu służących rodzajów aktywności.
 
Prowadzimy archiwum dotyczące wyjazdów misjonarzy oraz wolontariuszy.
 
Współpracujemy z administracją państwową oraz osobami prawnymi i fizycznymi, które wyrażają chęć wspólnej realizacji  naszych celów.

 

1 Stały Pomagacz
Anonimowy Pomagacz
30 zł miesięcznie