Fundacja SeniorApp

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Łódź, łódzkie

Fundacja SeniorApp jako organizacja społecznie odpowiedzialna tworzy programy mające na celu przełamywanie barier w dostępie do technologii dla osób wykluczonych, aby umożliwić im sprawne poruszanie się w świecie cyfrowym.

Zespół Fundacji SeniorApp organizuje konsultacje i szkolenia z obsługi urządzeń mobilnych i bezpieczeństwa w sieci. Tworzymy społeczność ludzi, którzy dzielą się swoim czasem i umiejętnościami pomagając innym.

Stale rozwijamy i dostosowujemy działania do aktualnej sytuacji oraz pojawiających się potrzeb osób, które wymagają wsparcia i opieki.

Wesprzyj nasze działania, byśmy mogli jeszcze lepiej nieść pomoc!

Możesz przekazać cegiełkę w dowolnej kwocie na realizację celów Fundacji SeniorApp, a w tym:

- tworzenie publikacji edukacyjnych, takich jak Poradnik obsługi smartfona i aplikacji mobilnych: “Polub się z telefonem”;

- szkolenia wyjazdowe w Klubach Aktywnego Seniora, Uniwersytetach Trzeciego Wieku i Akademiach Seniora na terenie całego kraju;

- organizowanie indywidualnych konsultacji “SMARTFON EDUKACJA”;

- przeprowadzanie warsztatów grupowych dla Seniorów, na terenie naszego biura;

- pokrywanie kosztów usług opiekuńczych;

- i wiele innych!

Cele Fundacji SeniorApp:

1. Działanie na rzecz poprawy jakości życia i promocji projektów, strategii i polityk w celu poprawy jakości życia;

2. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

3. Promocja kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych, niezatrudnionych i innych osób, które poszukują zatrudnienia na rynku pracy;

4. Promocja koncepcji uczenia się przez całe życie;

5. Działania na rzecz przełamywania barier technologicznych i wykluczeniu cyfrowemu wśród osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami; 

6. Działanie na rzecz spraw społecznych, badań rynku pracy, badań rynku gospodarczego;

7. Promocja, badanie i upowszechnianie walorów, natury, struktury i funkcji gospodarczej i społecznej współpracy, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

8. Promocja równej partycypacji mężczyzn i kobiet w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, jak również zwalczanie negatywnych stereotypów kulturalnych i  wyznaniowych  dotyczących płci;

9. Podejmowanie działań z zakresu rewitalizacji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu;

10. Działanie na rzecz pogłębiania integracji europejskiej i pomoc w spełnianiu unijnych norm;

11. Działanie na rzecz pogłębiania wiedzy o mechanizmach przemocy i sposobach zapobiegania przemocy wśród dorosłych;

12. Działanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób chorych i osób starszych;

13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

14. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

15. Promocja i organizacja wolontariatu.