Fundacja Silny Oddech

Fundacja Silny Oddech

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja „Silny Oddech” chce pomagać i wspierać osoby cierpiące z powodu różnego rodzaju chorób, w szczególności laryngologicznych – związanych z oddychaniem. Celem fundacji jest popularyzacja wiedzy o leczeniu i diagnostyce chorób górnych dróg oddechowych, wskazywanie i propagowanie nowoczesnych metod leczenia schorzeń głowy i szyi u dzieci i dorosłych.
Jesteśmy Fundacją nastawioną na pomoc w zakresie opieki medycznej osobom w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja jest organizacją charytatywną typu non-profit.

MISJA
Naszą misją jest upowszechnianie wiedzy o schorzeniach głowy i szyi, w tym chorobach związanych z oddychaniem. Wskazujemy i propagujemy nowoczesne metody leczenia zaburzeń oddychania podczas snu u dzieci i dorosłych, popularyzujemy zasady postępowania w leczeniu i diagnostyce chorób górnych dróg oddechowych, bo wierzymy, że ma to fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu.

JAK REALIZUJEMY SWOJE CELE
Działania zaczynamy od udziału: w wystawach, pokazach, dyskusjach, konferencjach, sympozjach, seminariach i kursach, poprzez te aktywności rozpowszechniamy informacje o naszej Fundacji, popularyzujemy wiedzę o zaburzeniach oddychania podczas snu. Przy pomocy prasy, radia, telewizji, portali społecznościowych staramy się dotrzeć do jak największej liczby osób, uświadamiając, jakie niebezpieczeństwa niosą za sobą zaburzenia oddychania i jak należy te schorzenia leczyć. Jesteśmy głównym inicjatorem i koordynatorem badań diagnostycznych w zakresie obturacyjnego bezdechu sennego, gdyż wiemy, że ma to podstawowe znaczenie przy prawidłowej diagnozie i leczeniu.

Wpłaty

Ładuję...