Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych

Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Elbląg, warmińsko-mazurskie

Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych powstało z inicjatywy przedstawicieli sektora pozarządowego, od kilku lat działających w obszarze NGO, a przede wszystkim – rodziców, rodziców zastępczych i tych, dla których życie rodzinne jest ważnym elementem codzienności. Wspólnie chcemy dbać o to, by pięknie mogło się rozwijać, by kreatywnie móc wykorzystywać to, co już gdzieś powstało, a umysły, chęci i doświadczenie przekuwać na coś nowego i niebanalnego.
Za cel główny stawiamy sobie wspieranie rodzin, rodzicielstwa, opieki zastępczej oraz upowszechnianie i ochronę praw dziecka. Obecnie jesteśmy w trakcie uruchomiania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przeznaczonego dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. Do zadań MOS należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.
Do realizacji działań wykorzystujemy możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów, ale też uruchamiamy kontakty, prowadzimy rozmowy, by zadziałać również i pozafinansowo, gromadząc wokół siebie ludzi, którym podobnie zależy na pozytywnych zmianach w tej wrażliwej i ważnej sferze życia. Działamy społecznie, w zamian oczekując radości maluchów, twórczego podejścia wśród dorosłych i własnego poczucia wewnętrznej satysfakcji z efektów wspólnego działania. Tym, którzy już z nami współpracują – z serca dziękujemy, a zainteresowanych zapraszamy do kontaktu :)