Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Rzeszów, podkarpackie

Jesteśmy organizacją pozarządową skupiającą rodziców i opiekunów dzieci chorych na cukrzycę oraz młodzież z cukrzycą, głównie typu 1. 
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków i wolontariuszy.

Jest ukierunkowana na udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów związanych  z cukrzycą.

W ramach działalności Stowarzyszenia:

- udzielamy porad, informujemy, edukujemy i dzielimy się doświadczeniami;
- dbamy o jakość w leczeniu cukrzycy, pomagamy w pozyskiwaniu leków i sprzętu medycznego;
- organizujemy spotkania, imprezy integracyjne, turnusy rehabilitacyjne;
- pozyskujemy do współpracy specjalistów, partnerów i darczyńców;
- włączamy się do udziału w akcjach i kampaniach społecznych.


Od lutego 2022 wspieramy również dzieci z cukrzycą  na Ukrainie oraz rodziny z dziećmi z cukrzycą uciekające z ogarniętej wojną Ukrainy, przebywające na terenie Polski.

Zdjęcie autorstwa Pavel Danilyuk z Pexels

We are a non-governmental organization that brings together parents of children and adolescents with diabetes, mainly type 1.

The activity of the Association is based only on the voluntary work of members and other volunteers.

Our help is aimed at providing support in solving problems related to children’s diabetes.
 
What do we do?
- we provide advice, information, education and share experiences;
- we care about the quality in the treatment of diabetes,
- we help in obtaining medicines and medical equipment;
- we organize meetings, integration events, rehabilitation stays;
- we recruit specialists, partners and donors for cooperation;
- we join participation in social actions and campaigns.
 

Since February 2022, we have also supported children with diabetes in Ukraine and refugee families with children with diabetes leaving Ukraine, and staying here, in Poland.

Wpłaty

Ładuję...