Fundacja „Słowem w Świat”

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Reguły, mazowieckie

Podmiotem naszych działań są przede wszystkim dzieci i młodzież, która znajdując się w różnych trudnych sytuacjach ze względu na stan zdrowia, sytuację materialną w swoim życiu spotyka się z różnego rodzaju barierami i ograniczeniami. 
Fundacja “Słowem w Świat” powstała w oparciu o tę podstawową prawdę zapisaną w Ewangelii św. Jana “Na początku było Słowo...” Czy spojrzymy na “Słowo” jako Logos - przyczynę stworzenia czy też “słowo” jako wyraz komunikacji między ludźmi, zawsze jest ono początkiem. Jest inauguracją procesu twórczego. W Słowie człowiek odnajduje swój początek, słowem rozpoczyna współistnienie z drugim człowiekiem, przez słowo zaczyna tworzyć więzi. Słowo to iskra, która rozpala działanie.
Jako Fundacja, przez dialog chcemy pobudzać do działania, aby zmieniać otaczającą nas rzeczywistości, stając się iskrą nadziei dla ludzi w potrzebie oraz kreować pozytywne zmiany społeczne i kulturowe w duchu wartości chrześcijańskich.