Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Każdy z nas marzy o posiadaniu domu – bezpiecznej  przystani, do której można wrócić po   długiej tułaczce. Marzymy o miejscu, które będzie dawało wiatr w żagle, by podejmować kolejne życiowe wyzwania. Wielu z nas posiada takie domy, pełne troski, miłości i stabilności, które pozwalają nam bezpiecznie płynąć ku nieznanemu. Nasza Organizacja Pozytku Publicznego pn. Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej pomaga tym, którym życie odebrało tę możliwość.

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej zajmuje się niesieniem pomocy osobom w trudnych sytuacjach, nierzadko zagrażajacych ich egzystencji, zdrowiu i życiu, często znajdującym się  w stanie fizycznej i psychicznej zapaści czy poważnego kryzysu.

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej to zespół streetworkerów_ek działających “w terenie”, docierających do ludzi śpiących w komunikacji miejskiej, pod namiotami, w parkach czy pustostanach. Próbują razem z osobami w kryzysie bezdomności ustalić najbardziej pilne potrzeby. Asystują przy wizytach w łaźniach, urzędach czy u lekarzy_ek. Działają interwencyjnie, np. przy wizytach na SOR-ach czy w szpitalach psychiatrycznych.

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej to Ośrodek Wsparcia Dla Kobiet z Dziećmi i Kobiet w ciąży “Etezja”, pomagający przezwyciężyć kobietom z dziećmi i w ciąży życiowe przeszkody poprzez profesjonalną pomoc specjalistyczną (pracownik socjalny, asystent, opiekun, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, trener budżetowy, prawnik). Wśród możliwych form pomocy funkcjonują mieszkania treningowe wspomagane.

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej to współpraca. W naszych działaniach stawiamy na współpracę między profesjonalistami_tkami z różnych organizacji. Współtworzymy “Warszawski Streetworking i Poradnictwo” skupiający działania pomocowe na terenie piętnastu dzielnic warszawy.

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej to rozwój. Jako kadra dbamy o dostęp do aktualnej wiedzy w obszarach takich jak interwencja kryzysowa, dialog motywujący, wiedza o substancjach psychoaktywnych czy chorobach przenoszonych drogą płciową.

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej to czynny udział w tworzeniu systemowych zmian. Bierzemy udział w Branżowej Komisji Dialogu Społecznego do spraw bezdomności.

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej to Mobilny Punkt Poradnictwa. Jedyny taki autobus, dostosowany do osób doświadczających bezdomności i zagrożonych bezdomnością. Z ciepłą kawą i herbatą, ale przede wszystkim streetworkerami_rkami, pracownikami_cami socjalnymi i psychologami_żkami.

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej to projekt aktywizacyjny “Przystanki”, w którego ramach dysponujemy mieszkaniem rotacyjnym, hostelem i mieszkaniem treningowym.

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej to nasza siedziba, w której osoby doświadczające bezdomności mogą w ramach “Otwartej Kuchni” samodzielnie przygotować lub odgrzać sobie posiłek, ale przede wszystkim skorzystać z poradnictwa pracownicy socjalnej, edukatorów_ek społecznych, prawnika czy psycholożki.

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej to asystentki osób w kryzysie, razem z naszymi klientami_tkami pracują nad poradzeniem sobie z dezadaptacyjnymi schematami radzenia sobie z problemami i wprowadzeniem w życie pozytywnych zmian. 

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej to 30 lat naszego doświadczenia i ciągłe doskonalenie warsztatu pracy, żeby najlepiej odpowiadał on potrzebom osób doświadczającym bezdomności!